Wentylatory antywybuchowe

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które przydatne stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych lub ich fragmentów i części.

W klubu ze wielkimi rozbieżnościami w obrębie bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych wartości w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na dużo lżejszy oraz bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są dane do karierze w ostatnich strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które określone są do służby w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w poziomie ochrony i bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach, na jakich może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, winnym być odpowiednio oznakowane i przejść szereg testów, jakie cierpią na celu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji i oznaczania tego typu urządzeń. Dużo na temat Atex znajdziesz tu.